Energiapuun korjuuta ammattitaidolla Joensuun ympäristössä

Tilaa puunkorjuupalvelut meiltä

Puunkorjuu on ammattitaitoa ja -kalustoa vaativaa työtä. Panostamme erityisesti siistiin korjuujälkeen, joka täyttää korjuutöille asetetut tiukat laatuvaatimukset. Oikein ja laadukkaasti toteutetun harvennushakkuun tuloksena jäljelle jää ainoastaan parhaat yksilöt kasvamaan laadukasta tukkipuuta mahdollisimman nopeasti. Kun puu on katkottu oikein, saadaan siitä jalostettua korkeatasoisia tuotteita helpommin. Asiakkaitamme ovat sekä yksityiset maanomistajat että metsäpalveluyritykset. Toimimme Hammaslahdesta käsin koko Joensuun alueella noin 120 kilometrin säteellä.


Tällä sivulla kerromme tarkemmin puunkorjuupalveluistamme sekä erityisosaamisestamme, energiapuun korjuusta. Tutustu myös hankintahakkuupalveluihimme sekä tekemiimme töihin!

Puunkorjuun palvelut

Puunkorjuu sisältää monia eri työvaiheita. Teemme kaikki nämä työt puolestasi:

  • Työmaan ennakkosuunnittelu maanomistajan kanssa
  • Puunkaato
  • Karsinta
  • Katkonta
  • Mittaaminen
  • Metsäkuljetus
  • Varastojen merkkaaminen ohjeiden mukaan
  • Mittaustietojen raportointi ja energiapuukasojen ns. ötökkälakikelpoisuudesta huolehtiminen

Erikseen sovittaessa auraamme myös tiet, peitämme energiapuukasat ja päivitämme esimerkiksi kuviotiedot.

Energiapuun korjuu on erikoisalaamme

Energiapuun kaatotyöt ovat erikoisalaamme. Energiapuu- ja ensiharvennussavotoilla panostamme ajouraverkoston kehittämiseen, jota voidaan hyödyntää jopa kahdessa myöhemmässä harvennuksessa. Hyvin tehdyllä ajouraverkostolla maksimoidaan jäljelle jäävän puuston määrä ja helpotetaan tulevia hakkuutöitä huomattavasti. Kalustoomme kuuluu Valmet 911.1-harvesteri, joka on varusteltu energiapuun korjuuta varten Moipu 500-harvesteripäällä. Bioenergian raaka-ainetta saadaan kerättyä hyvin ensiharvennuksista, tienpientareilta ja pellonreunuksilta. Hyvin suunniteltuna hakkuutyöt sujuvat nopeasti, tehokkaasti sekä edullisesti ja kaikki puuaines saadaan taloudelliseen käyttöön.

Tilaa puunkorjuupalvelut meiltä

Metsätyöt energiapuun parissa vaativat osaamista

Energiapuun kaatamisessa, keräämisessä ja kuivattamisessa on yllättävän monta eri työvaihetta. Alan ammattilaisina osaamme tehdä kaikki työt puolestasi. Ajokoneen vaa’alla mitataan kaadetun puun paino, joka muutetaan kiintokuutioiksi Metlan energiapuulaskurilla, eli ns. muuntokertoimilla. Energiapuuksi korjataan esimerkiksi motolla karsittua kuitupaksuista rankaa pienikokoisilta harvennuksilta tai roskapuuta, leppiä, haapoja sekä muuta selluteollisuuteen kelpaamatonta puuta. 


Haketta korjataan muun muassa taimikon hoitoalueilta, pellon laidoilta ja tienvarsien levennyksiltä. Kokopuuta korjataan energiapuuksi, jotta maastoon jäisi mahdollisimman vähän karsimajätettä esimerkiksi puisto- ja tonttihakkuualueilla. Hakkuutähteet kerätään pääasiassa päätehakkuualueilta, kuusi- ja koivuvaltaisista kohteista, helpottamaan uuden taimikon perustamista, taimikonhoitoa ja muuta maastossa liikkumista.

Energiapuu on sitä arvokkaampaa, mitä kuivemmaksi puu saadaan. Mahdollisuuksien mukaan kuivatamme puita palstakasoilla metsässä ja varastoimme ne tarvittaessa jolupinoon, jotta ilma kiertäisi puiden läpi paremmin. Kasat peitellään paperilla sateelta ja lumelta suojaan. 


Kevät on energiapuun korjuulle parasta aikaa (kevättalvi-heinäkuu), koska puu kuivuu nopeammin. Teemme kuitenkin energiapuun korjuuta ympäri vuoden, maaston ja käyttötarpeen mukaan. Keväällä varastotappiot jäävät kaikkein pienimmiksi, sillä puut ovat kuivia poltettaviksi jo seuraavana talvena. 


Puut kuivuvat kasoilla metsässä, missä aurinko ja tuuli kuivattavat maata ja ajouria. Kun ylimääräinen vesi haihtuu puista kuivumisen yhteydessä, painaa kiintokuutio puuta vähemmän. Ajokoneen kyydissä kiintokuutiomäärä pysyy kuitenkin samana ja ajourapainaumat jäävät näin pienemmiksi.