Puunkorjuu Joensuun ympäristössä

Puunkorjuu tapahtuu ammattitaitoisesti. Panostamme moitteettomaan korjuujälkeen, joka täyttää korjuulle asetetut tiukat laatuvaatimukset. Kun puu on katkottu oikein, saadaan siitä jalostettua mahdollisimman korkeatasoisia tuotteita. Oikein ja laadukkaasti toteutetun harvennushakkuun tuloksena jäljelle jää parhaat yksilöt kasvamaan laadukasta tukkipuuta mahdollisimman nopeasti.

Energiapuu- ja ensiharvennussavotoilla ajouraverkostoa voidaan käyttää jopa kahdessa myöhemmässä harvennuksessa, kun ennakkosuunnittelu on huolella tehty. Tähän työvaiheeseen panostamme. Oikein suoritetulla ajouraverkostolla maksimoidaan jäljelle jäävän puuston määrä.

Asiakkaitamme ovat sekä yksityiset maanomistajat että metsäpalveluyritykset. Toimimme Hammaslahdesta käsin koko Joensuun alueella noin 120 km säteellä.

Puunkorjuu sisältää

  • Työmaan ennakkosuunnittelun maanomistajan kanssa
  • Puunkaadon
  • Karsinnan
  • Katkonnan
  • Mittaamisen
  • Metsäkuljetuksen
  • Varastojen merkkaamisen ohjeiden mukaan
  • Mittaustietojen raportoinnin ja energiapuukasojen ns. ötökkälakikelpoisuudesta huolehtimisen
  • Erikseen sovittaessa tien auraamiset, energiapuukasojen peittämiset ja esimerkiksi kuviotietojen päivitykset

Erikoisosaamistamme energiapuun korjuu

Energiapuun korjuu on erityisosaamistamme. Kalustoomme kuuluu Valmet 911.1 -harvesteri, joka on varusteltu energiapuun korjuuta varten  Moipu 500 -harvesteripäällä. Bioenergian raaka-ainetta saa mainiosti ensiharvennuksista, tienpientareilta ja pellonreunuksilta.

Energiapuun korjuu vaatii osaamista

Ajokoneen vaa’alla mitataan paino, joka muutetaan kiintokuutioiksi Metlan energiapuulaskurilla, eli ns. muuntokertoimilla. Energiapuuksi korjataan esim. motolla karsittua kuitupaksuista rankaa pienikokoisilta harvennuksilta tai ns. roskapuuta, leppiä, haapoja tai selluteollisuuteen kelpaamatonta muuta puuta. Kokopuuhaketta korjataan taimikonhoitoalueilta, pellon laidoilta, tienvarsien levennyksiltä jne. Kokopuuta korjataan energiapuuksi, jotta maastoon jäisi mahdollisimman vähän karsimajätettä esimerkiksi puisto- ja tonttihakkuualueilla. Hakkuutähteet kerätään pääasiassa päätehakkuualueilta kuusi/koivu-valtaisilta kohteilta helpottamaan uuden taimikon perustamista, taimikonhoitoa ja muuta maastossa liikkumista.

Energiapuu on sitä arvokkaampaa, mitä kuivemmaksi puu saadaan. Mahdollisuuksien mukaan kuivatamme puita palstakasoilla metsässä ja varastoimme ne tarvittaessa ns. jolupinoon; kerros puuta, poikkipuut kerrosten väliin, jotta ilma kiertäisi. Kasat peitellään paperilla sateelta ja lumelta suojaan.

Energiapuunkorjuulle parasta aikaa on kevät (kevättalvi-heinäkuu), jolloin puu kuivuu nopeimmin. Teemme toki energiapuunkorjuuta ympäri vuoden, maastojen ja käyttötarpeen mukaan.

Keväällä varastotappiot jäävät kaikkein pienimmiksi, sillä puut ovat kuivia poltettaviksi jo seuraavana talvena. Puut kuivuvat kasoilla metsässä, aurinko ja tuuli kuivattavat maata ja ajourat kuivuvat. Kun ylimääräinen vesi haihtuu puista kuivumisen yhteydessä, kiintokuutio puuta painaa vähemmän, mutta kiintokuutiomäärä ajokoneen kyydissä pysyy samana ja ajourapainaumat jäävät pienemmiksi.

Suosittele meitä

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Kun tarvitset apua puunkorjuuseen, ota yhteyttä. Tavoitat parhaiten puhelimitse, sähköpostilla tai lomakkeen kautta.

Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!